Lékařská pošta – Pacient

Aplikace lékařská pošta je moderní a vysoce zabezpečený komunikační nástroj, díky němuž můžete zasílat nejen klasické zprávy zabezpečenou cestou, ale díky němuž můžete také předávat dokumentaci a lékařské zprávy zabezpečenou cestou. Zabezpečená komunikace je určena jak pro komunikaci mezi ordinacemi navzájem, tak i mezi pacienty a ordinacemi

Jak funguje aplikace lékařská pošta?

Představte si Email, WhatsApp, Viber nebo třeba Facebook Messenger – komunikační nástroje, které znáte a které jsou pro komunikaci velmi pohodlné. Náš nástroj Lékařská pošta je v logice používání velmi podobný, ale…

Aby bylo možné aplikaci Lékařská pošta využívat, je nezbytné, aby existoval účet pacienta. Bez založeného a ověřeného účtu není možné zprávu zobrazit.

Založení a ověření účtu

Založit účet pacienta může pouze lékař při fyzickém kontaktu s pacientem. Lékař rovnou provádí ověření účtu. Jiná možnost založení účtu v současné době není.

Byly mi doručeny přístupové údaje

Proč Vám byly doručeny přihlašovací údaje:

  • Lékař Vám založil účet a provedl s Vámi ověření
  • Lékař Vám zasílá zprávu zabezpečenou cestou

Přihlašovací údaje - heslo je nutné změnit a nové přihlašovací údaje je nezbytné dobře zapsat a bezpečně uchovávat. Aplikace umožňuje nakládání s osobními údaji a je tedy nezbytné je co nejlépe chránit.

Zapomněl jsem heslo

Heslo Vám může resetovat – opětovně zaslat pouze lékař, který Vám účet vytvořil. Podívejte se do historie emailů, která ordinace Vám založila účet a na tuto ordinace se, prosím, obraťte. Děkujeme.

Nepřejete si dostávat zprávy přes aplikaci Lékařská pošta

Proč Vám byly doručeny přihlašovací údaje:

Pakliže si nepřejete, abyste dostávali zprávy přes aplikaci lékařská pošta, obraťte se na lékaře, který Vám účet zalořžil. Děkujeme.

Často kladné otázky

Jak je komunikace zabezpečená?

Zpráva je podepsána a zašifrována šifrovacím klíčem odesílatele a dešifrovat ji může pouze příjemce.

Komu můžu zprávu odesílat?

Lékařskou poštou můžete zprávu odesílat svým pacientům a do všech českých ordinací. Vaší zprávu bezpečně doručíme do jakékoliv soukromé, nebo státní lékařské praxe.

Můžu předávat zdravotnickou dokumentaci svým pacientům vzdáleně?

Ano. Pomocí Lékařské pošty můžete elektronicky posílat svým pacientům zdravotní dokumentaci, také například žádanky nebo jen zprávu. Pacienti k vám nemusí pro papíry jezdit.

Mohu používat Lékařskou poštu na více zařízeních?

Ano. Program je zcela bez instalace. Můžete jej používat na jakémkoliv zařízení připojeném k internetu. Včetně mobilu a tabletu.

Platím za odeslané zprávy?

Za počet odeslaných a přijatých zpráv neplatíte. Můžete komunikovat neomezeně.